środa, 24 września 2014

Gradle + JPA meta-model + Spring Data

Zadanie : wygenerować meta-model JPA dla objektów domenowych


Zastosowanie : Criteria API , Spring Data -> JpaSpecificationExecutor

Zysk : Utrzymywalny, dobrze refaktoryzujący się oraz pozbawiony zbędnego do minimu kodu projekt. Bezpiecznym kwerendy pod każdym względem : SQL Injection jak i typologicznie.
 gradle.build wygląda jak poniżej : generowanie metaModelu odpalam przy pomocy stworzonego taska : gradle generateMetaModel

Prosty model domenowy :

Wygenerowany meta-model:
A tak w eclipsie :


 Tworzymy prostą przykładową implementację Specification (tak napradę dwie przykładowe : Specification getUserByLogin(final String str) oraz Specification getUsersWhoEarMoreThan(final BigDecimal salary))

Testuje:

Tyle .... :) 

Polecam gorąco książki :
Spring Data by Petri Kainulainen
oraz Spring Data by Mark Pollack, Oliver Gierke, Thomas Risberg and Jon Brisbin

ja od nich zaczynałem naukę Spring Data  
W nich znajdziecie skrypty pozwalające na to samo ale z pomocą mavena.
Kod to posta tutaj ->
Bliźniaczne rozwiązanie z zastosowanie QueryDSL tutaj ->

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz